Да празнуваме заедно AIR MAX DAY в магазин Nike, The Mall Колко високо ще скочиш за чисто нов NIKE AIR MAX?

Posted on

Заповядайте на 26 март, неделя, от 13 ч. до 19 ч. да отпразнуваме заедно международния ден на NIKE AIR MAX в новооткрития магазин на NIKE в The Mall на бул. “Цариградско шосе” 115, ниво партер.

AirMaxDay_1a

Само на 26 март, неделя, всеки гост на NIKE AIR MAX DAY в новия магазин в The Mall  има шанса да спечели чифт от новите NIKE AIR MAX. Единственото условие е да скочи високо, или не толкова.

 

Ако не ви се скача, ще има много за гледане:

 

 • Визуалният артист Андон Георгиев- AndonastY ще рисува на живо на тема AIR MAX.

 

 • Vajarov & Paci Pac Pac ще са зад пулта.

 

 • Макоса Ностра ще ви позабавляват и раздвижат

 

 • А фотограф и дизайнер ще ви помогнат да се изстреляте в облаците.

 

Следете събитието на #kissmyairs , #sofiaairmaxday и #newnikestore в социалните мрежи.

 

 

Как започна всичко

 

През далечната 1977 г. изобретателят Франк Руди представя една на пръв поглед щура идея на Фил Найт: предлага му да поставят въздушни възглавници вътре в обувките.

 

Фил прегръща идеята, решава да я тестват и така Nike се изстрелва направо в бъдещето,

и не поглежда никога повече назад.

 

В първите осем години въздушната капсула е скрита в обувките, като по-скоро се усеща, отколкото се вижда. Но през 1987 г. тя става видима в легендата Air Max.

 

С това революцията започва.

 

През последните 30 години няма друга технология, която да е станала по-голям синоним на Nike от Air.

 

 

 

Очакваме ви на 26 март!

 

Общи условия за конкурса ще намерите по-долу:

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Организатор на наградната игра “СКОЧИ ВИСОКО И СПЕЧЕЛИ НОВ NIKE AIR MAX” е “Еф Еф Груп България” ЕООД, ЕИК 121567115, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе 115А, ет.2.

 1. УЧАСТНИЦИ И ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Всички граждани (физически лица) на Република България, които имат постоянен адрес в страната могат да участват в наградната игра.

Участието в наградната игра НЕ е обвързано с покупка!

За участник в наградата ще се приема всяко едно лице, което отговаря на следните условия:

 • Да е посетило събитието организирано от Еф Еф Груп България в новия монобранд магазин на NIKE в THE MALL, на 26 март, между 13 ч и 19 ч.
 • В периода от 26.03.2017 до 29.03.2017 да качи своя снимка в социалните мрежи (Facebook.com или com) заснета от събитието в магазина в The MALL.
 • Качената снимка трябва да е споделена в социалните медии с минимум с един от изброените хаштага #kissmyairs #sofiaairmaxday #newnikestore .
 • Качената снимка да бъде публично достъпна, т.е. да може да бъде намерена свободно от Организатора при търсене с хаштаг #kissmyairs #sofiaairmaxday или, #newnikestore

Всеки посетител на събитието качил своя снимка отговаряща на посочените по-горе изисквания, съгласно условията и сроковете на настоящите правила, участва в наградната игра и може да спечели наградата.

Комисия от служители на Огранизатор ще подбере десетте най-атрактивни снимки, а победителят ще бъде избран на лотариен принцип измежду тях.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

– Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на наградната игра, членовете на семейството им, както и техни роднини по права линия, не могат да участват в наградната игра.

– Служители на “Еф Еф Груп България” ЕООД също нямат право да участват в играта.

– В играта няма да имат право да участват служителите на медии и блогъри.

Участниците в играта се съгласяват, че в случай, че при спечелване на наградата изрично разрешават на Организатора обявяването на името и фамилията им заедно със снимката-победител на уебстраниците https://ffgroupbulgaria.wordpress.com/about/,  http://www.webcafe.bg/, http://www.facebook_webcafe.bg,  както и в други медии, за което участниците декларират, че нямат каквито и да било имуществени или други претенции.

Всички участниците се съгласяват, че Организатора има правото, с рекламна цел, да използва като в това число публикуват в интернет страниците си, отпечатва и/или разпространява по друг начин публично снимките, с които участниците са се включили в наградната игра за неопределен срок.

Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или други награди.

Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят своята самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си, същият губи правото си върху наградата, а наградата не се присъжда.

Организаторът и лицата свързани с провеждането на наградната игра не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе, Огранизаторът има право да прекрати играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронно съобщение на сайтовете http://www.webcafe.bg/, http://www.facebook_webcafe.bg .

В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с наградната игра или прилагането на правилата на наградната игра, са окончателни и се отнасят до всички участници.

III. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

Наградната игра ще се проведе в периода от 26.03.2017 г. до 29.03.2017г вкл. Победителят от играта ще бъде обявен в интернет сайта http://www.webcafe.bg и на адрес https://ffgroupbulgaria.wordpress.com/ чрез електронна публикация.

 1. ПРИЕМАНЕ И ОБВЪРЗВАНЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА

Участникът се регистрира за участие в играта ако отговаря на следните изисквания:

 • Да е посетило събитието организирано от Еф Еф Груп България в новия монобранд магазин на NIKE в THE MALL, на 26 март, между 13 ч и 19 ч.
 • Да качи своя снимка в социалните мрежи (Facebook.com или com) заснета от събитието в магазина в The MALL в периода от 26.03.2017 до 29.03.2017 включително.
 • Снимката трябва да е придружена с хаштагове #kissmyairs #sofiaairmaxday #newnikestore 
 • Качената снимка да бъде публично достъпна, т.е. да може да бъде намерена свободно от Организатора при търсене с хаштаг #kissmyairs, #sofiaairmaxday или #newnikestore

Чрез качването на своя снимка в социалните медии с посочените хаштагове, Участникът извършва изрично електронно изявление, че желае да участва в наградната игра, запознат е с настоящите Правила, приема ги и се задължава да ги спазва.

 1. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

За спечелването на награда в играта, необходимо е Участниците да посетят събитието организирано от NIKE в новият монобранд магазин на NIKE в THE MALL на 26.03.2017 между 13 и 19 часа, да качат своя снимка от проведеното събитие до 29.03.2017 включително и да я споделят в социалните медии с хаштагове #kissmyairs #sofiaairmaxday #newnikestore .

 1. СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Със споделянето на снимка заснета от събитието в монобранд магазина на NIKE в THE MALL на 26.03.2017 с хаштагове  #kissmyairs #sofiaairmaxday #newnikestore , всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

 1. Че е запознат с приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на играта;
  2. Че отговаря на условията за участие в играта, съгласно настоящите правила и е съгласен да участва доброволно в нея;
  3. Че доброволно е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт;
  4. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни;
  5. Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхраняват и обработва по смисъла на Закона за личните данни, в това число с автоматични средства личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта, както и за рекламни цели на Организатора в това число, но не само – за целите на директния маркетинг и изпращане на търговски съобщения. Участникът декларира, че е съгласен Организаторът да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането на играта;
 2. Участникът декларира, че е съгласен Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица данните му за контакт, когато това е необходимо за провеждането на играта.
 3. 7. Че изрично се съгласява неговите лични данни и данни за контакт, предоставени на Организатора във връзка с провеждането и администрирането на играта, както е описано в настоящите Общи условия, да бъдат разкривани и предоставяни от същия Организатор , който ще има правото да ги събира, съхранява, обработва, използва, разкрива и предоставя на трети лица, както е уговорено в горните т. 5, т. 6 и т. 7 от настоящия раздел VI.
 4. Че разрешава на Организатора да обявят името и фамилията му в следните интернет платформи http://www.webcafe.bg, http://www.facebook_webcafe.bg, а евентуално и в други медии, за което Участникът няма да има каквито и да било парични и други претенции към Организатора във връзка с това;
 5. Че разрешава на Организатора, в случай, че той счете представените от него снимки към играта за особено оригинални, да ги публикува в следните интернет платформи http://www.webcafe.bg, http://www.facebook_webcafe.bg, https://ffgroupbulgaria.wordpress.com а евентуално и в други медии, както и да ги използва по друг начин с рекламна цел в това число – публично, за което Участникът няма да има каквито и да било парични и други претенции към Организаторът. От своя страна, Организаторът се задължава да посочва авторството на снимите чрез публикуване/оповестяване на имената на участника, по преценка на Организатора.
 6. Че е запознат и е съгласен ако бъде обявен за печеливш Участник в играта, предоставените от него лични данни и/или данни за контакт да бъдат публикувани в http://www.webcafe.bg, http://www.facebook_webcafe.bg, https://ffgroupbulgaria.wordpress.com/.
 7. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в играта;
 8. С публикуването на снимката в социалните медии с посочените по-горе хаштагове, всеки участник потвърждава, че е уведомен и е съгласен, че съгласията дадени в настоящия раздел ще се отнасят включително и до събраните съгласно настоящите Общи условия лични данни и данни за контакт от страна на Организатора.

VII. ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ:

 1. 1. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора.
 2. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи качването на снимката избрана от участника в социалните медии, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.
 3. Организаторът не носи отговорност за вреди от непълни или неточно попълнени хаштагове в социалните медии придружаващи снимката, с която Участникът се записва за участие в Играта или ако качената снимка не е достъпно за публично разглеждане в социалните медии.
 4. Организаторът на Играта не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неистински имена, некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на награди. Огранизаторът на играта не носи отговорност за неполучена награда, когато получателят не е намерен от куриера на посочения адрес. Организаторът на играта не носи отговорност спрямо печеливш участник, ако последният не се свърже с тях за получаване на наградата в срок от 48 часа след обявяване на победителя. Участникът губи право да получи наградата и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.
 5. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на „Закон за хазарта”. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1,  – в нея липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта”.

VIII. НАГРАДИ

С участието си в играта участниците могат да спечелят eдин чифт маратонки Nike Air Max

 1. ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
 2. Излъчване на победителите

За победител на случаен принцип ще бъде избран един от десетте участника качили най-оригинални снимки от събитието на Nike организирано в моно бранд магазина на марката в The Mall на 26.03.2017 между 13 и 19 ч с хаштагове #kissmyairs #sofiaairmaxday #newnikestore . Всяка една от качените снимки ще бъде оценена от жури от Организатора.

 1. Оповестяване на победителите

Печелившите участници ще бъдат обявени чрез онлайн публикация в интернет сайтовете http://www.webcafe.bg , www.facebook_webcafe.bg  и https://ffgroupbulgaria.wordpress.com/ на 30.03.2017 г. Публикацията ще съдържа информация за  двете имена, Facebook или Instagram профила, от който е качена снимката-победител, с която Участникът се е включил доброволно за участие в играта. Ако данните за име и фамилия не са налични, организаторът ще обяви само профила на  участника в социалните медии, от които е заявил своето участие.

В срок от 48 часа от оповестяване на печелившата снимка, Участникът трябва да се свърже с Еф Еф Груп България ЕООД на адрес veselina.martinova@ffgroup.bg, където да предостави своите данни за контакт, включващи три имена и телефон за връзка.

Тези данни ще бъдат събирани от Организатора като той ще има правото да ги съхранява, обработва и използва, както е уговорено в настоящите Общи условия.
Комисията ще провери отново дали печелившите са участвали в играта съгласно правилата на настоящите Общи условия и си запазва правото да предприеме действия съгласно раздел X от настоящите правила.

 1. Връчване на наградите

Наградата следва да бъде получена лично в монобранд магазина на NIKE, в търговски център THE MALL след предварителна уговорка с представители на Организатора за дата и час на получаване на наградата.

Печеливши участници, непотърсили наградите си (неизпратен адрес за доставка и телефон за обратна връзка) в 2 (дву)-дневен срок от спечелването им, автоматично губят правото си на тяхното получаване.

 1. КОМПЕТЕНЦИИ НА КОМИСИЯТА

Комисията на Наградната игра има следните правомощия:

Осъществява надзор на хода на играта;

Определи печелившия, съгласно правилата на играта;

Определя най-оригиналните снимки в социалните медии качени от участниците в периода на провеждане на играта;

Предприема действия в случай на подозрение за злоупотреба или измама или чрез използване на умения и технологии, нарушаващи правилата на играта, както и по отношение на всяко друго действие, нарушаващо правилата;

Дисквалифицира участниците, нарушаващи настоящите правила на играта.

Цялата комуникация с участниците в играта се провежда чрез електронни съобщения изпратени през акаунтите им в социалните медии, от които са качили снимка. С качването на снимката с посочените по-горе хаштагове участниците декларират, че са съгласни представители на Организатора и членове на комисията да се свързват с тях на посочения за връзка профил.

Решенията на комисията, по отношение на евентуални дисквалификации на участници в играта, са окончателни.

При постъпване на оплакване, Организаторът е задължен да ги представи за разглеждане от комисията и в най-кратък срок, като информира подалия оплакването участник за отговора си.

 1. ГАРАНЦИИ НА ОРГАНИЗАТОРА
 2. Организаторът е администратор на лични данни притежаващи лиценз от Комисия за Защита на Личните данни.
 3. Организаторът ще използва предоставените от участниците лични данни и данни за контакт така, както е уговорено в настоящите правила.
 4. Организаторът гарантира сигурността на личните данни и на данните за контакт на участниците – те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица, без тяхно съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни, Закона за електронните съобщения и останалото действащо законодателство освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган.
 5. Служителите на Организаторът са длъжни да спазват конфиденциалността на вашите лични данни и данни за контакт.

XII. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

Участник в играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в играта във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо до info@ffgroup.bg . По този начин той се отказва от участие и занапред.

XIII. КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Всички спорове, породени във връзка с настоящата Наградна игра или спорове, отнасящи се до нея, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между страните чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражен съд – София към СППМ, съобразно неговия Правилник, като приложимо ще бъде българското право.

XIV. ДРУГИ

Общите условия и правилата на играта ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на играта в писмен вариант на следните уебстраници: http://www.webcafe.bg

Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Общи условия и да спазват техните условия и разпоредби. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата игра.

Настоящите Общи условия са изготвени от Организатора ” Еф Еф Груп България” ЕООД.

 

Advertisements

Добавете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s